Dlaczego warto przeczytać tę książkę?

Zdobędziesz argumenty, żeby zmierzyć się z fake newsami i klimatycznymi sceptykami.

Poznasz prawdziwe dane i statystyki.

Zyskasz wiedzę o tym, za które zmiany klimatu odpowiadamy my sami, a do których i tak by doszło.

Dzięki osobnej dziedzinie nauki rozwijanej przez autorkę książki - Event Attribution Science. Używając najnowszych technologii i porównując dane z przestrzeni wielu lat, naukowcy dość szybko określają (jeszcze w czasie trwania danego zjawiska), czy jest ono normalne, jakie może mieć przyczyny i jak wpływa na nie ocieplenie klimatu.

Dowiesz się, jak zemści się natura, jeśli ją zlekceważymy.

Autorka książki nie tylko przedstawia scenariusz tego, co się wydarzy, jeśli nie zmienimy naszych nawyków, ale też podpowada, jak zacząć zmiany.

Friederike Otto

Autor:

Friederike Otto

Friederike Otto pracuje na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie kieruje Instytutem Zmian Środowiskowych. Ma dyplom z fizyki i doktorat z filozofii, jest jedną z inicjatorek i członkiń zespołu badawczego rozwijającego nową dziedzinę nauki – Event Attribution Science.

Używając najnowszych technologii i porównując dane z przestrzeni wielu lat, naukowcy dość szybko określają (jeszcze w czasie trwania danego zjawiska), czy jest ono normalne, jakie może mieć przyczyny i jak wpływa na nie ocieplenie klimatu. Otto ma na swoim koncie wiele publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach, często pojawia się w niemieckich i angielskich mediach przy okazji nawracających ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Czytaj dalej
Friederike Otto

Friederike Otto obala argumenty osób negujących zmiany klimatyczne, posługując się bronią nauki.

"Der Spiegel"

Książka